Trygg hantering av dina personuppgifter

Telekomnyheterna i Sverige AB är ett oberoende förlag som ger ut branschnyhetsbrevet Telekomnyheterna och arrangerar seminarier samt kostnadsfria nätverksträffar. 

Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker på att de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller. 

Vilka uppgifter sparar vi?

Kunder

Är du kund hos oss sparar vi de uppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag och leverera tjänsten till dig, till exempel sända dig nyhetsbrevet, skicka information inför seminarier och fakturera.

I normalfallet betyder det att vi sparar namn, företag, adress, eventuell faktureringsadress, e-post och telefonnummer samt i förekommande fall lösenord till nyhetsbrevets hemsida.

Detta är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla dig den tjänst du beställt.

Information om tjänster och produkter

I de fall vi endast informerar dig om våra produkter och tjänster sparar vi minsta möjliga information.

Vi använder oss av den rättsliga grunden berättigat intresse, och du kan naturligtvis när som helst välja att bli borttagen från våra sändlistor genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

För Telekomgalan 2023 kommer dina personuppgifter att delas med vår platinumsponsor och betalpartner Billogram AB.

Vid seminarier delar vi deltagarförteckningar i pdf-form med uppgifter om namn och företag till deltagarna. Vid nätverksträffar meddelar vi våra eventuella samarbetspartners vilka som deltar. Vid seminarier får utställarna i förekommande fall information om vilka som deltar på seminariet.

Våra samarbetspartners följer den aktuella lagstiftningen.

Hur skyddas dina uppgifter?

Antal personer som har tillgång till kunddata är strikt begränsat, och vi har vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att den information vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. 

Rättelse och begränsning av uppgifter

Har vi felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att dessa rättas omgående. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara så att du är prenumerant på ett nyhetsbrev men inte vill ta del av övrig information om seminarier och nätverksträffar. 

Radera uppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter raderas helt. Det kan finnas legala skyldigheter som gör att vi inte omedelbart har möjlighet att radera uppgifterna. I förekommande fall blockerar vi uppgifterna så att de inte kan användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen (till exempel bokförings- eller skattelagstiftning). 

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Telekomnyheterna i Sverige AB som ansvarar för de personuppgifter som behandlas. 

Telekomnyheterna i Sverige AB

(org.nr. 559344-5108)
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
070-797 36 86
info@telekomnyheterna.se